SEMPURNAKAN AJALKU DALAM ISLAM

"Engkau Penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang2 yang soleh..."


(Surah Yusuf: 10)
Blog Ini Masih Dalam Pembikinan. Harap Maaf Atas Kesulitan Yang Dihadapi
.:: Nak Tanyr? ::.
   

<< October 2021 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


~*~ Jom Jalan Lagi!!! ~*~


Nafi' & Ibn Kathir

Abu Amru & Ibn Amir

'Asim & Hamzah

Kisaie


If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feedSaturday, August 04, 2007
QIRA'AT DAN QURRA'

 
Lyrics
 
 

Kalam Allah berupa Mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W daripada Jibril A.S dalam Bahasa Arab dan ditulis dalam beberapa Mushhaf bermula dengan surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Nas dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan satu ibadah.

 

 
 

   DEFINISI QIRAAT

 
Ilmu Qiraat adalah salah satu ilmu dari cabang-cabang ilmu yang ada hubungan dengan al-Quran yang sewajarnya diberi perhatian yang serius. Semenjak penurunan wahyu Allah, yang merupakan satu-satunya sumber pengambilan Qyraat hingga kini, ilmu Qiraat sentiasa dijaga, dipelajari, disuburkan dan diperkembangkan oleh ulama' yang silih berganti. Hukum mempelajari ilmu Qiraat adalah fardhu kifayah.
 

 
 

   PEMBAHAGIAN QIRAAT

 
TERBAHAGI KEPADA DUA :

         a)    QIRAAT SAB'AH

         b)   QIRAAT A'SYARAH

 

 
 

QIRAAT SAB'AH

 

Bacaan-bacaan Tujuh yang disandarkan kepada tujuh imam al-Qurra iaitu:

§  Imam Nafi'

§  Imam Ibnu Kathir

§  Imam Abu 'Amru

§  Imam Ibnu 'Aamir

§   Imam 'Aashim

§  Imam Hamzah

§  Imam al-Kisaie

Bacaan-bacaan ini telah dihimpunkan oleh Imam al-Syatibi dalam matannya(syairnya) yang disebut Matan al-Syatibiah.

 

 

    QIRAAT  A'SYARAH

(Matan Ibn Jazari)

 

Butterfly7 Butterflies Free Animated GIF  Qiraat A'syarah al-Kubra

Bacaan-bacaan yang disandarkan kepada 10 Imam al-Qurra' yang terkenal iaitu:

§  Imam Nafi'

§  Imam Ibnu Kathir

§  Imam Abu 'Aamru

§  Imam Ibnu'Aamil

§  Imam 'Aashim

§  Imam Hamzah

§  Imam al-Kisaie

§  Imam Abu Ja'far

§  Imam Ya'kub

§  Imam Khalaf al-'Aasyir

Bacaan-bacaan ini telah dihimpunkan oleh Imam Ibnu al-Jazari dalam matannya(syairnya) yang disebut Matan al-Jazariah.

 

Butterfly7 Butterflies Free Animated GIFQiraat A'syarah al-Shughra

Bacaan-bacaan Sepuluh Kecil adalah bacaan-bacaan yang disandarkan kepada sepuluh Imam al-Qurra' yang sama tetapi gabungan dua sumber iaitu Al-Qiraat as-Sab'ah dan Al-Qiraat al-Thalath.

 

 

 KELEBIHAN ILMU QIRAAT

 

1.      Qiraat menjadi hujah dan panduan fuqaha' dalam mengistinbatkan hokum.

2.      Mengetahui tentang mushhaf al-Quran dan bacaan al-Quran harian yang mengadungi asas-asas tasyri' dan hukum hakam.

3.      Qiraat al-Quran sebagai dalil ketika membahaskan ilmu-ilmu seperti Bahasa Arab,Tafsir,Fiqh dengan membawa nas.


 DEFINISI TUJUH HURUF

 

1.     Khilaf Isim (nama) sama ada dibaca dengan satu (ifrad),dua (muthanna) atau ramai (jama').

     Contoh : (خطيئة) ifrad (satu) dibaca(خطيئاته) dengan jama' (ramai).

    Contoh :  (الأوليان) muthanna (dua) dibaca (الأولين)  dengan  jama' (ramai).

2.     Khilaf Feel (perbuatan) sama ada telah lalu (ماضى),sekarang(مضارع),atau suruhan (أمر).

             Contoh :  (تطوع)feel ماضى(telah lalu),dibaca  (يطوع)dengan feel مضارع             (sekarang).

Contoh :  (قال)feel ماضى(telah lalu),dibaca  (قل)dengan feel أمر (suruhan).

 

3.     Khilah I'rab(baris)

Contoh :  (حسنه)baris dua hadapan (مرفوع )dibac(مرفوع)adengan baris dua diatمفتوح) as

4.     Khilaf ithbat atau hazaf

Contoh :    (مالك)ithbat huruf alif  )dibaca dengan  (ملك)dihazafkan huruf alif.

 

5.     Khilaf didahulukan atau dikemudiankan. ( التقديم أو التأخيرContoh :  (وقاتلوا وقتلوا) dibaca .(وقتلو وقاتلوا )    

 

6.     Khilaf ibdal (tukar)

Contoh :    ( فتبونوا )ditukar bacaannya kepada  (فتثبتوا)

 

7.     Khilaf lahjah sama ada fathah,taklil atau imalah.


 


Posted at 05:35 am by syahratul_nisa
Comments (2)  

Monday, August 06, 2007
7 Imam Qiraat-II


Imam Ibnu 'Amir

Nama: Abdullah b. 'Amir b. Yazid b. Tamim b. Rubai'ah b. 'Amir b. Yahsobi

Tarikh lahir: 21 H. Setengah pendapat mengatakan pada tahun 8 H.

Tahun wafat: 118 H.

Kinayah: Abu Imran.

      Keistimewaan:

Sad  Imam Qiraat dan masyarakat Syam

Sad  Gabenor, qadi dan Imam di Damsyik

Sad  Terbaik dikalangan Muslimin tabi'in

   Anak muridnya: Hisyam dan Ibnu Zakwan.

 

Hisyam

Nama: Hisyam b. Umar b. Nasir b. Maisarah al-Silmi al-Dimayshqi

Tarikh lahir: 153 H

Tahun wafat: 245 H

Kinayah: Abu al-Walid

Keistimewaan:

Surprise  Imam penduduk Damsyiq.

Surprise  Khatib, Guru Qiraat dan Pemidato di Damsyiq.

Surprise  Seorang yang boleh dipercayai, kuat ingatan dan adil.

 

Ibnu Zakwan

Nama: Abdullah b. Ahmad b.basyar(Basyir) Ibnu Zakwan b. 'Amru

Tarikh lahir: 173 H

Tahun wafat: 242 H

Kinayah: Abu 'Amru @ Abu Muhammad al-dimasyahqi.

Keistimewaan:

Big Smile  Imam yang masyhur dan dipercayai di Syam

Big Smile  Imam masjid Dimasyhqi


 

Imam 'Asim

Nama: 'Asim b. Abi Najud (Abdullah)

Tarikh wafat: 127 H di Kufah

Kinayah: Abu Bakar

Keistimewaan:

Angry  Salah seorang dari imam Qiraat tujuh

Angry  Dari kalangan tabi'in

Angry  Pakar dalam ilmu tajwid dan fasohah

Angry  Mempunyai suara yang merdu 

Guru-gurunya:

Angry  Abi Abd Rahman Abdullah b. Habib b. Rabi'ah

Angry  Abi Maryam Zurb. Habish b. Habasyah

Angry  Abi 'Amru Saad B. Ilyas

Anak muridnya:

 Angry Hafs b. Sulaiman

Angry Abu Bakar Syu'bah b. 'Ayash

Angry  Aban b. Taghlab

Angry  Hammad b. Salamah

Angry  Anak muridnya yang masyhur ialah Syu'bah dan Hafs

 

Syu'bah

Nama: Syu'bah b. 'Ayash b. Salim al-Hannat al-Asadi an-Nahsyaly al-Kufi

Kinayah: Abu Bakar

Tarikh lahir: 95 H

Tahun wafat: 193 H

Keistimewaan:

Shades  Imam besar di Kufah

Shades  Ulama' di kalangan Ahli Sunnah di Kufah.

Shades  Telah khatam al-quran 18 ribu kali

 Guru-gurunya:

Shades   'Asim b. Abi Najud

 Shades   A,to b. Saib

Shades    Aslam Munqary

Anak murinya:

Tongue  Abu Yusof Yaakob b. Khalifah

Tongue  Abd Rahman b. Abi hammad

Tongue  Yahya b. Muhammad

Tongue  Urwah b. Muhamad

 

Hafs

Nama: hafs b. Sulaimanb. Al-Mughirah

Kinayah:Abu Umar

Tarikh lahir: 90 H

Tahun wafat: 180 H

Keistimewaan:

Wink  Berguru dengan 'Asim iaitu bapa tirinya

Wink  Pakar dalam Ilmu Qiraat

Gurunya: 'Asim b. Abi Najud

Muridnya:

Smile   Hussin b. Muhamad Maruzi

 Smile  'Amru b. as-Sobah

Smile   'Abid b. As-SobbahPosted at 12:22 am by syahratul_nisa
 

7 Imam Qiraat

 

 7 IMAM QIRAAT

 

Imam Nafi'

Nama : Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Na'im

Kuniyah : Abu Ruwim atau Abu Hassan atau Abu Abdul Rahman

Asal : Asbahan

Sifat-sifat peribadinya :

 Shocked   Berkulit hitam

Shocked  Wajah yang mudah tersenyum

Shocked  Berakhlak mulia

Shocked  Suka bersenda gurau

Shocked  Imam Qiraat di Madinah

Bertalaqi dengan 70 orang Imam Tabi'in,antaranya :

Smile  Abu Jaafar

Smile  Syaibah b. Nasosh

Smile  Muslim b. Jundab

Smile  Yazid b. Ruman

Smile  Muhammad b. Muslim b. Syihab

Smile  Abd. Rahman b. Hurmuz

Tarikh Lahir : Dalam lingkungan tahun 70 H.

Tarikh Wafat : 169 H.

Di antara yang mengambil sanad dengan Imam Nafi' ialah :

Surprise  Imam Malik b. Anas

Surprise  Imam al-Laith b. Saad

Surprise  Abu Amru b. 'Ala

Surprise  Isa b. Wardan

Surprise  Sulaiman b. Muslim b. Jammaz

Rawi yang masyhur meriwayatkan bacaan Imam Nafi' ialah Qalun dan Warsh.

 

Qalun

Nama : 'Isa b. Mina b. Wardan b. 'Isa b. Abd. Samad b. Umar b. Abdullah ar-Zarqi

Tarikh Lahir : 120 H.

Tarikh Wafat : 220 H.

Nama Kedua : Abu Musa

Gelaran : Qalun

Nasab : Anak tiri Imam Nafi'

Ciri-cirinya :

Hurmph  Mula bertalaqi dengan Imam Nafi' ketika berumur 30 tahun selama 20 tahun.

Hurmph  Qalun di dalam Bahasa Rom bermaksud baik.

Hurmph  Gelaran ( Qalun ) ini telah diberikan oleh gurunya Imam Nafi'.

Hurmph  Memilih Madinah Munawwarah sebagai tempat mengembangkan ilmunya.

Sifat-sifat beliau :

Shades  Bacaan al-Qurannya sangat baik.

Shades  Boleh berbahasa Rom dengan baik.

Shades  Tidak pernah mendengar perkara-perkara maksiat.

Shades  Mendenagr dan memperbetulkan bacaan al-Quran yang salah dari Qari yang sedang membaca al-Quran.

 

Warsh

Nama : Uthman b. Said b. Abdullah b. 'Amru b. Sulaiman b. Ibrahim

Tarikh Lahir : 110 H.

Tarikh Wafat : 197 H. Pada zaman khalifah al-Ma'mum dalam usianya 87 tahun di Mesir.

Asal : Quirawan di daerah Saidi di Mesir.

Nama Kedua : Abu Said.

Gelaran : Warsh. Gelaran ini diberi oleh gurunya Imam Nafi' kerana putih kulitnya. Maksud

Warsh adalah sesuatu yang diperbuat daripada susu.

Sifat-sifatnya :

Tongue  Seorang yang matang

Tongue  Biru kedua matanya

Tongue  Putih kulitnya

Tongue  Lincah pergerakannya

Tongue  Suka berjubah singkat

Tongue  Pakar Bahasa Arab

Tongue  Memiliki suara merdu

Gurunya : Berguru dengan Imam Nafi' di Madinah.

Wink  Menyumbangkan ilmunya di Mesir.


 

Imam Ibnu Kathir

Nama : Abdullah b. Kathir b. 'Amru b. Abdullah b. Zazan b. Fairuz b. Hurmuz

Tarikh Lahir : 45 H di Makkah

Tarikh Wafat : 120 H di Makkah

Kinayah : Abu Ma'bud.

Sifat-sifatnya :

Angry  Berbadan tegap

Angry  Berkulit hitam manis

Angry  Bermata biru

Angry  Fasih dan pandai berkata-kata

Anak muridnya : Mempunyai ramai anak murid.

Anak muridnya yang masyhur ialah Bazzi dan Qunbul.

 

 Al-Bazzi

Nama : Ahmad b.Muhammad b.Abdullah b.al-Qosim b.Nafi' b. Abi Bazah

Tarikh Lahir: 170H di Mekkah

Tahun Wafat: 250H ketika berusia 80 tahun di Mekkah.

Sifat-sifatnya:

Big Smile  Di antara yang terawal meriwayatkan Qiraat Ibnu Kathir

Big Smile  Di antara perawi Ibnu Kathir yang termasyur.

Big Smile  Perawi yang terbaik yang boleh dipercayai

Big Smile  Perawi yang dhobit yang merangkumi ingatan dan penulisan.

Big Smile  Menjadi muazzin dan imam di Masjidil Haram selama 40 tahun.

 

  

Qunbul

Nama : Muhammad b. Abd.Rahman b. Khalid b. Muhammad b. Said al-Mahzumi al-Makki

Tarikh Lahir : 195 H di Makkah

Tarikh Wafat : 291 H ketika berusia 96 tahun di Makkah.

Nama Kedua : Abu Amru

Gelaran : Qunbul

Sifat-sifatnya :

cry    Seorang yang dhobit dan diyakini di dalam Qiraat Ibnu Kathir.

cry    Terkenal dengan akhlak mulia.

cry   Seorang yang bertaqwa dan kuat dengan hukum agama.


Imam Abu 'Amru

Nama : Zabban b. al-'Ala b. 'Umar b. al-Iryan b. Abdullah b. al-Husin

Tarikh Lahir : 68 atau 70 H di Makkah.

Tarikh Wafat : 154 H di Kufah, Iraq.

Gelaran : Ibnu al-'Ala.

Sifat peribadi :

Shades     Seorang yang sagat dihormati di kalangan bangsa Arab

Shades     Mendapat pujian daripada kebanyakan penyair di tanah Arab

Shades     Pakar dalam bidang berkaitan al-Quran

Shades    Seorang yang benar,dipercayai,amanah,zuhud,dan alim dalam bidang agama

Shades     Ulama' besar yang beramal dengan ilmunya

Shades  Menjadi contoh dalam masyarakat Arab pada zamannya dalam ilmu Qiraat,Nahu dan Feqah

Shades    Anak Muridnya : Mempunyai ramai anak murid dan di antaranya terdapat dua orang yang telah memasyurkan bacaan beliau. Mereka ialah Duri dan Susi.

Posted at 01:09 am by syahratul_nisa
 

7 Imam Qiraat-III

 Imam Hamzah

Nama: Hamzah b. Habib b. 'Amarah b. Ismail al-Kufi at Tamimy

Tarikh lahir: 80 H

Tahun wafat: 156 H di Helwan, Iraq ketika berusia 76 tahun'

Kinayah: Abu 'Amarah

Keistimewaan:

Shocked  Salah seorang imam Qiraat tujuh

Shocked  Imam Qiraat di Kufah Iraq

Shocked  Setiap hujah-hujahnya boleh dipercayai

Shocked  Pakar dalam ilmu faraid

Shocked  Pakar dalam Bahasa Arab

Shocked  Penghafaz hadis

Diantara guru-gurunya:

Wink  Abi Muhamad Sulaiman b. Mahram

Wink  Abi Hamzah Hamran b. A'ayan

Wink  Abi Ishak 'Amru b. Abdullah

 Wink Muhamad b. Abd Rahman

Wink  Talhah B. Abdul Masharaf

Anak muridnya yang masyhur ialah Kholaf Dan Kholad.

Antara anak muridnya yang lain:

Surprise   Ibrahim b. Adham

 Surprise        Husain b. Ali Al Ja'afi

Surprise         Salim b. Isa

Surprise      Yahya b. Ziyad

 Surprise      Yahya b. Mubarak

 

Kholaf

Nama: Kholaf b. Hisham b. Tha'lab bin Kholaf Al Asadi Al Baghdadi Al Bazzar

Kinayah: Abu Muhamad

Tarikh lahir: 150 H

Tahun wafat: 229 H di Baghdad

Keistimewaan:

Wink    Telah menghafaz Al Quran ketika berumur 10 tahun

Wink    Seorang yang thiqah

Wink    Zuhud alim dan kuat beribadah

Berguru dari:

Wink  Salim b. Isa

Wink  Abdul Rahman b. Hamad

Wink Abi Zaid Said b. Aus Al Ansari

Antara anak muridnya:

Surprise   Ahmad b. Ibrahim

Surprise   Ishak b. Ibrahim

Surprise   Ibrahim b. Ali

Surprise  Ahmad b. Zaid

Surprise   Idris b. abd karim

Surprise   Muhamad b. Ishak

 

  Kholad

Nama: Kholad b. Khalid as Syaibani

Kinayah: Abi I'sa

Tarikh lahir: 119 H @130 H

Tahun wafat: 220 H

Keistimewaan:

Hurmph  Pakar ilmu Qiraat

Hurmph  Seorang yang thiqhah

Hurmph  Berpengetahuan tinggi

Hurmph  Pandai bertaranum

Hurmph  Seorang yang di yakini

Diantara guru-gurunya:

Smile  Salim b. I'sa

Smile  Husin b. Ali

Antara anak-anak muridnya:

Tongue  Ahmad b. Yazid

Tongue  Ibrahim b. Ali

Tongue  'Ali b. Hisin

Tongue  Ibrahim b. Nasrurrazi

Tongue  Qasim b. Yazid

Tongue  Muhamad b. Fadhil

Tongue  Muhamad b. Said

 


Imam Kisaie

Nama: Ali b. Hamzah b. Abdullah b. Othman b. Fairuz

Tarikh lahir: 119 H

Tahun wafat: 189 H

 Kinayah: Aby Hassan

Gelaran: Kisaei

Antara guru-gurunya:

Angel  Imam Hamzah

Angel  Muhammad b. Abi Laili

Angel  'Isa b. Umar al- Hamzani

Angel  Abi Bakr b. 'Aiyash (Shu'bah)

Angel  Ismail b. Jaafar

Angel  'Asim

Keistimewaan:

cry  Diantara imam Qiraat tujuh

cry  Alim dalam bidang al Quran dan Qiraat

cry  Alim dan imam dalam bidan nahu dan Bahasa Arab

Muridnya yang masyhur ialah Abu harith dan Duri kisaei

Antara anak muridnya yang lain:

Wink  Ahmad b. Jabir

Wink  Ahmad b. Mansor

Wink  Abdullah b. Ahmad b. Zakwan

Wink  Kholaf b. Hisyam al-Bazzar

 

Abu Harith

Nama: Al- Laith b. Kholad al- Maruzy al- Baghdadi

Kinayah: Abu harith

Tarikh wafat: 249 H

Keistimewaan:

Angry  Sangat dipercayai

Angry  Pakar dalam bidang Qiraat

Gurunya-gurunya:

Shades  Imam  Kisaei

Shades  Hamzah b. Qasim

Shades  Yazidi

Anak muridnya:

Surprise  Salmah b.'Asim

 


Posted at 11:33 pm by syahratul_nisa
Comments (4)